Gegevensprivacy

1. 1. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website Elke keer dat een bezoeker onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie naar de server van onze website gestuurd door de internetbrowser die op uw eindapparaat (computer, laptop, tablet, smartphone, enz.) wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende gegevens worden zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen tot ze automatisch worden gewist: IP-adres van de aanvragende computer, evenals apparaat-ID of individuele apparaat-ID en apparaattype, naam van het opgevraagde bestand en overgedragen datavolume, evenals datum en tijd van het opvragen, bericht over het succesvol opvragen, domeinaanvraag, beschrijving van het gebruikte type internetbrowser en indien van toepassing, het besturingssysteem van uw eindapparaat en de naam van uw toegangsprovider, uw browsergeschiedenis en uw standaard webloginformatie, locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat u op de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatiediensten in het instellingenmenu van het mobiele apparaat kunt controleren of uitschakelen. Ons legitiem belang in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 (f) GDPR voor het verzamelen van gegevens is gebaseerd op de volgende doeleinden: zorgen voor een vlotte verbinding en comfortabel gebruik van de website, evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit samen met andere administratieve doeleinden. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval voor het trekken van conclusies over de persoon. b) Bij gebruik van ons contactformulier Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. De volgende gegevens zijn minimaal vereist: naam en e-mailadres, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. De verwerking van de gegevens om contact met ons op te nemen gebeurt in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 (a) GDPR op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. De persoonlijke gegevens die door ons voor het gebruik van het contactformulier worden verzameld, worden na het invullen van uw aanvraag automatisch gewist. (c) Bij het afsluiten van een formele overeenkomst vragen wij u bij het afsluiten van een bindende overeenkomst op onze website de volgende persoonsgegevens te verstrekken: - Gegevens die u persoonlijk identificeren, zoals naam en e-mailadres - geboortedatum - contactgegevens, zoals adres Facturerings- en leveringsadres/ en telefoonnummer - foto's - academische titel - gegevens die uw bedrijf identificeren, zoals bedrijf, adres, communicatiegegevens (e-mailadres, telefoon- en faxnummer), BTW-identificatienummer of fiscaal nummer indien van toepassing) - informatie over uw betaalmiddel - andere persoonlijke gegevens die wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn te verzamelen en te verwerken en die wij nodig hebben voor uw authenticatie, identificatie of om de gegevens die wij hebben verzameld te controleren. Bovengenoemde gegevens worden verwerkt voor de afhandeling van de overeenkomst. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) zin 1 (b) GDPR. De duur van de gegevensverzameling is beperkt tot het doel van de overeenkomst en, indien van toepassing, de wettelijke en contractuele verplichtingen om gegevens te bewaren.

2. 2. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden. Wij geven uw gegevens alleen door aan derden indien: u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform (Art. 6 (1) zin 1 (a) GDPR) dit noodzakelijk is voor de verwerking van een contract met u (Art. 6 (1) zin 1 (b) GDPR) er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat (Art. 6 (1) zin 1 (c) GDPR) de openbaarmaking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u er belang bij heeft uw gegevens niet openbaar te maken (artikel 6 (1) zin 1 (f) GDPR). In deze gevallen is de reikwijdte van de verstrekte gegevens beperkt tot het vereiste minimum. Onze voorschriften inzake gegevensbescherming zijn in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming en de gegevens worden alleen in de Bondsrepubliek Duitsland/de Europese Unie verwerkt. Een overdracht naar derde landen vindt niet plaats en is ook niet bedoeld.

3. 3. Rechten van de betrokkenen

Op verzoek informeren wij u graag of en welke persoonsgegevens van uw persoon worden opgeslagen (art. 15 GDPR), met name over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht van rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van het opstellen van profielen. U hebt ook het recht om alle verzamelde onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren (Art. 16 GDPR). Verder heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken, mits aan de wettelijke vereisten hiervoor wordt voldaan (Art. 18 GDPR). U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen (Art. 20 GDPR). Bovendien hebt u het zogenaamde "recht om te worden vergeten", d.w.z. u kunt eisen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan (Art. 17 GDPR). Los daarvan worden uw persoonsgegevens automatisch door ons gewist als het doel waarvoor de gegevens werden verzameld, niet langer van toepassing is of als de gegevens onrechtmatig worden verwerkt. Volgens Art. 7 zin 3 GDPR heeft u te allen tijde het recht uw toestemming aan ons te herroepen. Als gevolg hiervan mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat de wet in een recht van bezwaar voorziet. Bij een effectieve herroeping worden uw persoonsgegevens ook automatisch uit ons systeem verwijderd (art. 21 GDPR). Indien u gebruik wilt maken van uw recht van herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail naar: info@transporttalent.com. In geval van overtreding van de regels voor gegevensbescherming heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie conform art. 21 GDPR. 77 GDPR.

4. 4. Duur van de gegevensopslag

De verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang het nodig is voor de uitvoering van de contracten met ons of als u geen gebruik heeft gemaakt van uw recht op verwijdering of van uw recht op overdracht van gegevens aan een andere onderneming.

5. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De cookie bevat informatie die verband houdt met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies is in eerste instantie bedoeld om uw ervaring op onze website te verbeteren: Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te kunnen herkennen of u eerder afzonderlijke subpagina's van onze website heeft bezocht. Als u zich heeft geregistreerd, wordt uw wachtwoord opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website en wanneer u van subpagina's wisselt, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Deze sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat u onze website heeft verlaten. Om de gebruikerservaring te optimaliseren, gebruiken we tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke vermeldingen en instellingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren. Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren en om onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De gegevens die door cookies worden verwerkt zijn voor de genoemde doeleinden noodzakelijk om onze legitieme belangen en die van derden te vrijwaren in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 (f) GDPR. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Als u niet wilt dat wij informatie over uw computer herkennen, stelt u uw internetbrowser zo in dat hij de cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. Hoe u cookies kunt verwijderen of blokkeren, vindt u in het help- en ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser. Daar vindt u instructies voor het zoeken naar het bestand of de map waarin de cookies zijn opgeslagen. Houd er in ieder geval rekening mee dat het volledig deactiveren van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

6. 6. Online marketing/analyse-instrumenten

De door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) zin 1 (f) BBPR, paragraaf 15 para. 3 TMA. Met de door ons gebruikte trackingmaatregelen willen wij ervoor zorgen dat onze website is ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om onze internetaanwezigheid te evalueren en te optimaliseren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde verordening. Google Analytics Voor het ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze websites volgens uw behoeften maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google" genoemd). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie ook paragraaf 5) geplaatst. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals het type browser/versie, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), de hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres) en het tijdstip van de serveraanvraag wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggerichte inrichting van deze websites. Deze doeleinden lijken ook op ons legitiem belang bij de gegevensverwerking. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is paragraaf 15 para. 3 TMA in samenhang met Art. 6 zin 1 (f) GDPR. Deze gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een opdracht niet mogelijk is (zogenaamde IP-afscherming). De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch gewist. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Schakel Google Analytics uit. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Google Adwords / Conversion Tracking Wij gebruiken ook het online advertentieprogramma "Google AdWords" als onderdeel van Google AdWords conversie tracking. Google Conversion Tracking is een analyseservice van Google. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een conversie tracking cookie op uw apparaat geplaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en zijn dus niet persoonlijk identificeerbaar. Als u bepaalde pagina's op onze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent geleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Het gevolg hiervan is dat er geen enkele manier is om cookies te traceren via websites van AdWords-klanten. De informatie die met het conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het volgen van de conversie. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking, waarbij het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag, wordt aangegeven. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Adwords/ Conversion Tracking is paragraaf 15 para. 3 TMA in combinatie met Art. 6 zin 1 (f) GDPR. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies van het domein "googleadservices.com" te verhinderen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het volgen van de conversie. Meer informatie en de verklaring van Google over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads , https://policies.google.com/privacy. LinkedIn-plugins van het sociale netwerk LinkedIn zijn op onze website geïntegreerd. De aanbieder is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Door te klikken op de LinkedIn knop wordt een verbinding met de LinkedIn servers tot stand gebracht. De inhoud van de plugin wordt door LinkedIn rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de website geïntegreerd. Op deze manier wordt de informatie die u op onze website heeft bezocht, doorgestuurd naar LinkedIn. Als u bent ingelogd met uw LinkedIn-account, kunt u door op de LinkedIn-knop te klikken uw bezoek aan onze website direct aan uw profiel koppelen. Ook als u geen profiel heeft, is het niet uitgesloten dat uw IP-adres door LinkedIn wordt opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn kunt u terecht op www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Gegevensbeveiliging

Wij stellen alles in het werk om alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden of het publiek. Indien u per e-mail contact met ons wilt opnemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet volledig kan worden gegarandeerd met deze manier van communiceren. Wij raden u daarom aan om ons vertrouwelijke informatie uitsluitend per post te sturen.

Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Dit privacybeleid is momenteel geldig. Het kan nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen op deze website of als gevolg van wijzigingen in wettelijke of officiële vereisten. De actuele verklaring inzake gegevensbescherming kan op elk moment op deze website worden opgevraagd en afgedrukt.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze privacy informatie is van toepassing op de verwerking van gegevens door: Transport Talent GmbH & Co. KG, Bernstorffstrasse 120, 22767 Hamburg, Telefoon +4940 53 7991 410 dataprivacy@transporttalent.com.